ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

            μεσιτικές & ασφαλιστικές υπηρεσίες


Η Ανάδειξη Ακινήτων αποτελεί ένα εξειδικευμένο κτηματομεσιτικό γραφείο που έχει έδρα το Μαρούσι και ασχολείται με μισθώσεις κατοικιών στις περιοχές του Αμαρουσίου, Πεύκης και Κηφισιάς.
Παράλληλα, δραστηριοποιείται και στις ασφαλίσεις ακινήτων και υγείας με στόχο να προσφέρει στους εκμισθωτές κατοικιών, δηλαδή στο τμήμα της αγοράς στο οποίο απευθύνεται, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Η ακίνητη περιουσία αποτελεί συνήθως το σημαντικότερο υλικό αγαθό που διαθέτουμε. Είναι όμως εκτεθειμένη και σε μια σειρά από κινδύνους.
Ειδικά κάποιοι κίνδυνοι όπως σεισμός και φωτιά, είναι ικανοί σε μια στιγμή να καταστρέψουν ολοσχερώς κόπους μιας ολόκληρης ζωής.   
Το κόστος ασφάλισης ακινήτων, δεν είναι μεγάλο. Συνήθως, το κόστος ασφάλισης για μια κατοικία είναι πιο μικρό από το κόστος ασφάλισης ενός αυτοκινήτου!

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Η ασφάλεια υγείας δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο, να αποκτά με προσιτό κόστος, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, παρακάμπτοντας τα δημόσια νοσοκομεία και τις γνωστές παθογένειές τους.                               

Στις ασφαλίσεις υγείας το γραφείο μας συνεργάζεται με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, προσφέροντάς σας ένα από τα πιο πληρέστερα νοσοκομειακά προγράμματα της αγοράς, το FULL HEALTH.