Ενημέρωση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Το  κτηματομεσιτικό  μας  γραφείο  (εφεξής ‘’γραφείο’’)  συμμορφούμενο  με  τον  Γενικό  Κανονισμό  για  την  Προστασία  των  Προσωπικών  Δεδομένων  (GDPR)  που  έχει  τεθεί  σε  ισχύ  από  τις  25/05/2018  χρειάζεται  τη  συγκατάθεσή  σας  για  να  μπορεί  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  απρόσκοπτα  και  κυρίως  τις  υποδείξεις  ακινήτων  με  σκοπό  τη  μίσθωση/πώληση  του  ακινήτου  σας  σε  πιθανούς  ενοικιαστές/αγοραστές,  χρησιμοποιώντας  τα ενδεδειγμένα  μέσα  προώθησης  (ηλεκτρονικά  και  μη)  και  να  σας  ενημερώνει  (τηλεφωνικά  ή  ηλεκτρονικά)  για  την πορεία  του  ακινήτου  σας.

Τα  προσωπικά  σας  δεδομένα  (εφεξής ‘’δεδομένα’’)  είναι  εντελώς  εμπιστευτικά,  δε  γίνονται  προϊόν  εκμετάλλευσης  και  σε  καμία  περίπτωση  δε  μοιράζονται  σε  τρίτους.  

Η  συλλογή  και  η  επεξεργασία  των  δεδομένων  χρησιμοποιείται  μόνον  για  να  λάβετε  την  υπηρεσία  που  έχετε  ζητήσει (εφεξής ’’υπηρεσία’’)  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  που  έχει  συναφθεί  ανάμεσα  σε  εσάς  και  το  γραφείο.

Το  γραφείο  θα  διατηρήσει  τα  δεδομένα  σε  ασφαλές  περιβάλλον  μέχρι  την  ανάκληση  της  συγκατάθεσης  σας.

Η  παροχή  των  δεδομένων  σας  και  η  συγκατάθεσή  σας  δεν  είναι  υποχρεωτική.  Ωστόσο,  χωρίς  τη  συγκατάθεση  σας για  την  επεξεργασία  των  προσωπικών  δεδομένων  σας,  το  γραφείο  δεν  μπορεί  να  σας  παρέχει  καμία  υπηρεσία.