ΥΓΕΙΑ

 

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε παιδιά από 1 μηνός μέχρι 18 ετών και σε ενήλικες μέχρι και 65 ετών. 
 • Σε εκείνους που έχουν ήδη ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας και θέλουν να συμπληρώσουν της κάλυψή τους.
 • Σε άτομα των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι στην Ελλάδα.
 • Σε άτομα που δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση υγείας και θέλουν να καλύψουν έξοδα νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 • Υψηλό ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της Εταιρίας 1.500.000€
 • 6 επιλογές ποσού συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα      νοσηλείας (0€, 500€, 1.500€, 3.000€, 6.000€ κατά περίπτωση και 10.000€ κατά έτος), ώστε να μπορεί να επιλέξει το ποσό που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του.
 • Δυνατότητα επιλογής θέσης νοσηλείας.
 • Μηδενισμός απαλλαγής ή μείωση 50% της απαλλαγής για νοσηλεία σε Δημόσια Νοσοκομεία.
 • Ειδικά για το πρόγραμμα με 500€ απαλλαγή, μηδενισμός απαλλαγής με χρήση οποιουδήποτε Φορέα στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία.
 • 50% μείωση απαλλαγής σε περίπτωση επέμβασης χωρίς νοσηλεία ή βραχεία νοσηλεία σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
 • Κάλυψη εξόδων παρακολούθησης που θα πραγματοποιηθούν πριν ή μετά τη νοσηλεία.
 • Ιατρικές πράξεις σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα έως 1.000€ ετησίως.
 • Bonus χρήσης άλλου Φορέα σε περίπτωση νοσηλείας, με τη μορφή εφάπαξ επιδόματος.
 • Χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο μέχρι και την ηλικία των 55 ετών εφόσον δεν έχετε γνωστό ιατρικό ιστορικό.