Η Ανάδειξη Ακινήτων δημιουργήθηκε με γνώμονα να αποτελεί ένα γραφείο στο οποίο θα δραστηριοποιούνται επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και δυνατοτήτων. Για το λόγο αυτό έχουμε θέσει συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες μας εξυπηρετούνται αποκλειστικά από:
  • Νόμιμο  Μεσίτη Ακινήτων,  δηλαδή έχει  εγγραφεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο  και  στο  Γενικό Εμπορικό Μητρώο  με  συνέπεια  να  πληρεί όλες  τις  προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος  για την  άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος  
  • Απόφοιτο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Επαρκώς καταρτισμένο  σε θέματα Μεσιτείας και  Εκτίμησης Ακινήτων, με  την επιτυχή παρακολούθηση 2 σεμιναρίων συνολικής διάρκειας 11 μηνών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα από την Τράπεζα της Ελλάδος
  • Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση από την Τράπεζα της Ελλάδος.