ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 

 

Η Ανάδειξη Ακινήτων στις ασφαλίσεις περιουσίας συνεργάζεται με την GROUPAMA, έτσι ώστε στην ασφάλιση της κατοικίας σας να αισθάνεστε τη σιγουριά και την φερεγγυότητα ενός πολυεθνικού ομίλου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε παράδειγμα ασφάλισης κατοικίας 80 τ.μ. κατασκευής του 1980 με ασφαλισμένο κεφάλαιο 100.000€, δηλαδή 1250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.


ΠΡΟΙΟΝ :  MAISON ECO 75       ΚΟΣΤΟΣ :  118,05€

 • Πυρκαγιά, Πυρκαγιά από Δάσος, Κεραυνός, Καπνός, Έξοδα Κατάσβεσης,  
 • Έκρηξη. Καλύπτονται και οι ζημιές του Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης από έκρηξη, μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 
 • Σεισμός
 • Καθίζηση - Ολίσθηση Εδάφους
 • Βραχυκύκλωμα έως του ποσού των 3.000 ευρώ ανά γεγονός και ετησίως
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
 • Θραύση Σωληνώσεων
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Αεροσκαφών & Αντικειμένων εξ Αυτών
 • Ζημιές Κλεφτών στην Οικοδομή μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
 • Θραύση Καθρεπτών, Κρυστάλλων Θυρών και/ή Παραθύρων έως του ποσού των 1900 ευρώ ανά γεγονός και ετησίως
 • Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για Υλικές Ζημιές σε Ιδιοκτησίες Τρίτων από Μετάδοση Πυρκαγιάς έως του ποσού των 15.000 ευρώ ανά γεγονός και ετησίως
 • Αποκομιδή Συντριμμάτων, Κατεδάφισης, μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
 •  Έξοδα Αποτροπής & Περιορισμού της Ζημιάς μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
 • Πτώση Δένδρων, Ηλεκτρικών ή Τηλεφωνικών Στύλων
 • Όρος Πρόνοιας μέχρι 10% του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου
 • Αξία Αντικατάστασης με Καινούργιο
 • Προσωπική και Οικογενειακή Αστική Ευθύνη μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης