ΠΡΟΙΟΝ: Maison Eco 77

 1. Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος, έξοδα κατάσβεσης
 2. Έκρηξη. Καλύπτονται και οι ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη, μέχρι του ποσού των ευρώ 3.000 για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
 3. Καπνός
 4. Βραχυκύκλωμα έως του ποσού των ευρώ 3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 5. Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 6. Τρομοκρατικές ενέργειες
 7. Κακόβουλες ενέργειες
 8. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
 9. Θραύση σωληνώσεων
 10. Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ αυτών
 11. Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 12. Πρόσκρουση οχήματος
 13. Ζημιές κλεφτών στην οικοδομή μέχρι 4% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
 14. Θραύση καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών έως του ποσού των ευρώ 3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 15. Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου για υλικές ζημιές σε ιδιοκτησίες τρίτων, από κίνδυνο καλυπτόμενο, που θα εκδηλωθεί και θα προέρχεται από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα μέχρι 50% των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
 16. Προσωπική και οικογενειακή αστική ευθύνη μέχρι 25% των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
 17. Προσωπικό ατύχημα οικογένειας μέχρι 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
 18. Αποκομιδή συντριμμάτων, κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων, μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
 19. Έξοδα αποτροπής - περιορισμού της ζημιάς μέχρι του ποσού των ευρώ 5.000 συνολικά για όλη την διάρκεια της ασφάλισης
 20. Ζημιές αντικειμένων έως 10 ετών που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής και είναι σταθερά προσδεμένα σε αυτή (τέντες, πέργκολες, ψησταριές, πισίνες, κεραίες, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκι) από καλυπτόμενο κίνδυνο έως ευρώ 3.000 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπεριληφθεί στην ασφαλιζόμενη αξία της οικοδομής & έχουν περιγραφεί στην πρόταση ασφάλισης
 21. Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου ή καταβολής εξόδων απώλειας ή δαπάνης ενοικίου μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο, έως ευρώ 600 ανά μήνα και έως 9 μήνες.
 22. Κάλυψη στεγαστικού δανείου συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων σε ολική καταστροφή. Ισχύει η απαλλαγή του καλυπτόμενου κινδύνου
 23. Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου
 24. Αξία αντικατάστασης με καινούργιο
 25. Σεισμός
 26. Καθίζηση – Ολίσθηση Εδάφους