ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η  ασφάλεια  ζωής  αποτελεί  ένα  ασφαλιστικό  προϊόν  που  κάθε  ελληνική  οικογένεια  πρέπει  να  διαθέτει,  δεδομένου  ότι  σε  περίπτωση  πρόωρης  απώλειας  ζωής,  οι  συντάξεις  χηρείας τις  περισσότερες  φορές  είναι  μικρές  ή  ακόμα  και  ανύπαρκτες.  Οι  ασφάλειες  ζωής  έχουν  χαμηλά  ασφάλιστρα  και  εξασφαλίζουν  στα  αγαπημένα  σας  πρόσωπα  ένα  προκαθορισμένο  κεφάλαιο  για  να  ζήσουν  επαρκώς  σε  περίπτωση  που  δε  θα  μπορείτε  να  είστε  κοντά  τους.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η  ασφάλεια  εισοδήματος  καλύπτει  την  απώλεια  εισοδήματος  που  θα  έχει  ένας  εργαζόμενος  λόγω  κάποιας  ασθένειας  ή  ατυχήματος,  που  θα  τον  καταστήσουν  ανίκανο  για  εργασία.  Πρόκειται  για  μία  σημαντική  κάλυψη  δεδομένου  ότι  στη  χώρα  μας  τόσο  τα  επιδόματα  ασθενείας  όσο  και  συντάξεις  αναπηρίας  είναι  ιδιαίτερα  χαμηλά.